Chat with us IKittaivik | Royal Inn + Suites Happy Valley-Goose Bay | Labrador | Hotel

Inosigitsiagittogasuagiamut amma tupaumillutit nutâttinut iKittaivingani pitaKatluni nutângunippânik iKittaigutet piKutinginnik, ilautillugit, appalipvik, iputipvik amma ilonnanginnik uKumaittuKautet. IKittaigeguvit, timet nenittaugalalluni upvalutit ippiniatsianiagavit atuinnaulutillu ullumut.