Chat with us Nutânik AkiKalugatik Ullâsiutik | Royal Inn + Suites Happy Valley-Goose Bay | Labrador | Hotel

AkiKalugani ullâsiutik iningani Royal Tujummiuvingani + Sinittavinginni KaujimajautsiaKattajut atuinnautluni Royal AtuttauKattajumut. Ullâsiutivut ukuanguvut niaKojaliuttausimajumik, niKitsiak niaKojak, paungaujalik niaKojak, nunalimmit mamattuliuttausimajuk amma tetuk, KakKojâkKuit âtauKattajut Ullu tamât taikkunangat Voisey’s igajanginnik ammalu ullâsiutik, immuk, pigutsiat, yogurt, imikuluit orange amma apple.