Chat with us Komatik katimapvinga | Royal Inn + Suites Happy Valley-Goose Bay | Labrador | Hotel

Katimapvigijavut sanajaumajuk sunatuinnanik pitaKatluni, aumalualiuttaumajumik sâKatlutik, uKâlagiattusimajunut amma ilinniagiattusimajunut. NiKitsaliuttivut kâfiKatlutik, Delicious ilinganiKajumut, sunatuinnanik niKitsanik sanajausimajunut nunalimmiunut. InitsaKagumagajakKutit akilellugullu Komatik katimapvinganik atugunnaigijannut Kagitaujatigut nenituinnalugu Initsatâgumannet Mânna, upvalu Kaujisapvigillugu Tujummiujunut kiggatuttet kamajinganik Kaujigiallagumagiamut