Chat with us Tujummiujut Sulitsiagijauniattut | Royal Inn + Suites Happy Valley-Goose Bay | Labrador | Hotel

Tujumminak Royal Tujummiuvinganut + Sinittavinginnut. PijugiutiKavugut NunaKakKâsimajiulluta namminigijautluni sinittaviutluni, kenaujaliutluta tunitsisongugiamut amma sakKijânginnagiamut inoKatittinut amma nunagijattinut. Tainna Royal Tujummiuvinga + Sinittavingit namminigijaujuk amma aulatautluni Nunacor-ikkunut, kenaujaliugutilik pivalliatitsigasuaKattajut taikkununga NunatuKavuttinut

 

Tujummiugiattut Sallugijaulugatik

ImailinganginnaniakKugut

  • Tujummiujut tujummiKunnagit
  • Tujummiujunut iniKakKulugit salumajutsiamik, nutânik, amma ilinganiKatsiaKullugu piunippâmik piusigijaugiaKajunut
  • kiusagaiKattalutik atuttaugiaKajunut tujummiujunut
  • Tujummiujunut kiggatutsialugit tujummiuvittâgiallagiaKalippata sivullipâmmik annigijauKattaniagatta
  • IsumagitsiaKattalugit ilaukKulugit nunalimmiutanik amma atuttaugialinnut ilukkusittinik amma nunattinik

 

Tukugumalâkkasi mânnakut.